SPEEL GOED

interieur, leren, onderzoeken, werken

Speel Goed
klant: Flanders DC, IWT
periode: 2015
medewerkers: Lenie Dhooghe, Ben Hagenaars, Ollivier Picqueray, Roland Piffet, Selina Schepers
samenwerking: MAD-faculty Genk, LUCA School of Arts
ziekenhuis: Ziekenhuis Oost-Limburg
beeldmateriaal: Veerle Frissen

De doelstelling van het Speel Goed-project is de ontwikkeling van interactieve spel-modules op maat van kinderen en volwassenen die de kwaliteit van de wachtervaring in ziekenhuizen verbeteren en de interactie tussen de bezoekers van de wachtruimtes stimuleert.
De context voor dit onderzoek zijn de verschillende wachtruimtes in een ziekenhuis waarin alle types van bezoekers vertegenwoordigd zijn. Jonge en volwassen bezoekers van het Ziekenhuis Oost-Limburg bepalen de inhoud, de randvoorwaarden en het concept van deze interactieve spelmodules door middel van een participatief onderzoeks- en ontwerpproces.
Dit onderzoeks- en ontwerpproject resulteert in een modulair ontwerpsysteem dat ziekenhuizen – en bij uitbreiding andere openbare instellingen zoals luchthavens of winkelcentra – kunnen gebruiken om hun wachtruimtes uit te rusten met interactieve spelmodules. De output van dit ontwerpsysteem is een reeks prototypes opgebouwd uit interactieve spelmodules op maat van enkele specifieke wachtruimtes in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Ter ondersteuning van dit ontwerpsysteem wordt een dienstenmodel ontwikkeld waarop openbare instellingen beroep kunnen doen om zo aan de hand van een participatief traject hun publieke (wacht)ruimtes in te richten.
Speel Goed zet sterk in op de verschuiving van het ontwerpen van eindproducten naar het ontwerpen en aanbieden van diensten en systemen, waarbij de gebruiker deelneemt aan het ontwerpproces. Dit open en participatief ontwerpprincipe wordt toegepast op het Speel Goed project om duurzame en flexibele oplossingen te ontwerpen op maat van de gebruikers. In het kader van het Speel Goed project definiëren we de gebruikers als het ziekenhuispersoneel, patiënten en de bezoekers van het ziekenhuis.