provinciedomein Het Vinne

interieur, leren, ontspannen, werken

PROVINCIEDOMEIN HET VINNE
ligging: Ossenwegstraat 70, Zoutleeuw
klant: Provincie Vlaams-Brabant
periode: 2014-2016
budget: €440.000 excl. btw/erelonen
medewerkers: Roland Piffet, Alexander Poelmans
stabiliteit: BAS bvba
technieken: creatuur bvba
akoestiek: daidalos bvba
aannemer: IN RE BO bvba

De Provincie Vlaams-Brabant schreef een overheidsopdracht uit voor de heroriëntatie van de hoeve in het provinciedomein Het Vinne te Zoutleeuw.
Dankzij een participative ontwerpmethode stelde Lezze architecten de gebruiker centraal in de ontwikkeling van de heroriëntatie.
Het ontwerpproces resulteerde uiteindelijk in een totaalconcept, gesteund op vier aan te houden principes. 
Het eerste en belangrijkste principe is het behoud van de historische hoeve als beeld: de gesloten binnenkoer met bebouwing in wit geschilderde gevels en zwarte plinten gecombineerd met hedendaagse ingrepen die enkel accenten vormen. De heroriëntatie moest diezelfde kwaliteiten bewaken.
Het tweede principe beschrijft het zichtbaar maken van het onthaal door dit te plaatsen op een tactische plek. 
Een derde ontwerp principe bestaat erin zoveel mogelijk de bestaande gebouwen te hergebruiken en aan te passen aan de nieuwe functies. Concreet betekende dit de inbreiding van de zaal de koelcellen en het sanitair.
Het contact met het Vinnemeer als vierde uitgangspunt is heel belangrijk. Vanuit de binnenkoer van de Vinnehoeve is er immers weinig relatie met de omgevende natuur.

Een toekomstvisie op het Vinne dient gedragen te worden door iedereen. Daarom werd een participatief traject georganiseerd met alle betrokkenen: beleid, directie, medewerkers, gidsen, ondersteunende diensten, ontwerpers,… Aan de hand van een MAP-it sessie* werden de bevindingen gebundeld. (*MAP-it is ontwikkeld door Social Spaces, een onderzoeksgroep van de MAD-faculty van de KHLim KULeuven.)

Vierkantshoeves worden van oudsher gebouwd rond een inrijlaan die loodrecht op het hoofdgebouw uitkomt. Deze inrijlaan is vaak voorzien van bomenrijen. Door die symmetrie is het hoofdgebouw van ver zichtbaar en kan gaandeweg het interieur van de binnenkoer ‘gelezen’ worden. De inrijlaan van de Vinnehoeve is geknikt en maakt een bocht vlak voor de hoeve, met als gevolg dat het zicht vanaf de straat afgeleid wordt naar de gesloten volumes van de stallen. Daardoor is de hoeve niet afleesbaar en hebben bezoekers niet de neiging de binnenkoer te willen betreden.
Eens men via de hoofdingang de binnenkoer betreedt, is er geen enkele link meer met de natuurpracht van het domein. Rondom rond de koer is er gesloten bebouwing aanwezig waardoor ze beschutting, geborgenheid en akoestisch comfort biedt wat tevens de kwaliteiten zijn van het ‘hof’.
Door het onthaal te positioneren in de voorste schuur kan de functie optimaal werken. In het hoogseizoen is het onthaal dagelijks bemand en fungeert het als transitzone. Vanuit het onthaal is er een overzicht op de binnenkoer, het terras, de speeltuin, de toegang en op het Vinnemeer. De balie van het onthaal is zo gepositioneerd dat ze van buiten goed zichtbaar is en dat rolstoelgebruikers langs de balie kunnen rijden. De balie is afgescheiden door een kastenwand op ooghoogte met de backoffice. In het laagseizoen is er geen permanentie voorzien aan de balie, maar kan deze blijven functioneren door de achtergelegen backoffice. Hierdoor kan het onthaal een heel jaar lang blijven functioneren zonder de nood aan permanentie aan de balie. De kopse kant van het gebouw wordt volledig beglaasd van vloer tot nok en aan de zijgevels eveneens open gewerkt.

Het gelijkvloers van het hoofdgebouw leent zich perfect tot polyvalente ruimte. De L-vormige ruimte kan door middel van een mobiele scheidingswand opgedeeld worden in twee autonome zalen met elk een eigen keuken of kitchenette. Bij grotere feesten of recepties is het mogelijk de twee zalen als één grote ruimte te gebruiken. Door het opwaarderen van het gelijkvloers tot polyvalente ruimte wordt de weide achter het gebouw mee betrokken in de beleving. Het valt op dat de huidige achterzijde van de hoeve de vroegere voorgevel was, gezien zijn architecturale expressie. We kunnen ons idyllische trouwfoto’s voorstellen met de hoeve in de achtergrond. Het maakt ook mogelijk festiviteiten te organiseren die zowel gebruik maken van de binnenkoer als de achtergelegen weide.

Vanuit de binnenkoer was er geen relatie met het Vinnemeer noch met de omliggende natuur. De architecten wilden bij de heroriëntatie van het Vinne graag ook deze gemiste kans aanpakken. Hiertoe werd beslist om het uiteinde van de gebouwengroep rechts van het hoofdgebouw af te breken en te vervangen door een luifel die niet langer het zicht op het Vinne zou belemmeren. Onder de luifel diende het niveauverschil dat ontstaat tussen de binnenkoer en de achterliggende weiden opgevangen te worden. Door gebruik te maken van trappen of hellingen ontstaat hier een tribune die gericht is naar het Vinnemeer en zo een ideale locatie is voor picknick, kuieren of rustig genieten in de schaduw of beschut tegen de regen. De luifel in de vorm van een zadeldak zorgt voor het visueel doorlopen van de vierkantshoeve. Het dak van de luifel wordt afgewerkt met pannen zoals alle andere gebouwen, de onderzijde van het luifeldak wordt afgewerkt met plaatmateriaal om wegwaaiende pannen tegen te gaan.
De tribune onder de luifel wordt aangelegd in trapvorm en is opgevuld met grind.