woning SJ

interieur, wonen

WONING SJ
ligging: Buizingen
klant: Schets-Janssen
periode: 2005-2007
medewerkers: Roland Piffet, Maarten Van de Voorde
stabiliteit: UTIL cvba
aannemer: Temmerman bvba
beeldmateriaal: Koen Van Damme

Jonge mensen koesteren de droom een leefomgeving te creëren die hen toelaat in optimale omstandigheden een gezellige thuis te vormen. Deze droom is van alle tijden. Elke tijdsgeneratie heeft hier binnen de gestelde mogelijkheden een antwoord op geformuleerd.
Na de oorlog vormde de creatie en bouw van de sociale woonwijken een bevredigend antwoord voor tal van mensen. Degelijke woningen, voorzien van basiscomfort, vormden de thuishaven van menige gezinnen.
Vandaag vormen dezelfde woningen een toegankelijk en haalbaar alternatief om een woning te verwerven. Vaak opgevat als tijdelijke woonplaats, verlaten veel gezinnen deze woning naarmate het gezin uitbreid en de behoefte aan meer ruimte groter wordt.
De opdrachtgevers van deze uitbreiding wensten echter na te denken of het niet mogelijk was hun bestaande en beperkte woning uit te breiden. De uitbreiding moest aan twee voorwaarden voldoen; het creëren van een ruime en open leefruimte die hen verloste van de beslotenheid van de bestaande ruimtes en het versterken van de eigen identiteit van de woning.
Met respect voor het gemeenschappelijke karakter van de buurt is het hoofdgebouw niet aangepast. De specifieke locatie en beschikbare ruimte van het perceel laten toe dat het aangebouwde volume de bestaande woning omsluit aan de achterzijde. De zichtrelatie met de tuin wordt optimaal benut.
Aansluitend bij de kenmerkende kleinschalige materialen uit de omgeving is een sober volume gebouwd met tegelpannen. De consequente toepassing van één materiaal en de zorgvuldige detaillering geven de woning een sterke identiteit. Het antraciete gebouw slaagt erin de juiste dialoog aan te gaan met de oorspronkelijke woning.
De binnenruimtes zijn beperkt aangepast en optimaal herschikt. De ruime leefruimte is helemaal geopend naar de tuin. De grote ramen zijn zo geconcipieerd dat de grens tussen binnen en buiten lijkt te verdwijnen. De beperkte oppervlakte van de woning is met enkele beperkte ingrepen omgevormd tot een kwalitatieve en ruimtelijke leefomgeving.