woning TM

interieur, wonen

WONING TM
ligging: Erembodegem
klant: Temmerman-Muller
periode: 2004-2007
medewerkers: Roland Piffet, Maarten van de Voorde
stabiliteit: Archimedes nv
aannemer: Temmerman bvba
beeldmateriaal: Koen Van Damme

Een villa in een verkaveling op een langgerekt perceel was de opdracht. De bouwheer verwees naar Barcelona-paviljoen van Mies Van de Rohe als architecturale referentie. Door de verwijzing letterlijk te nemen ontstond het idee om het paviljoen te ontleden tot zijn essentie en het te gebruiken als grondplan voor de nieuwe woning. Het paviljoen bestaat in essentie uit twee vloerplaten met daartussen een grid van stalen kolommen en parallelle wanden met één loodrechte wand. Het plan werd gereduceerd tot de grootte van het gevraagde programma, de overgebleven zonering zorgde voor een indeling in slapen en wonen. Het plan werd beter georiënteerd in functie van het terrein. De basisstructuur werd voorzien in zichtbaar beton, de andere functies werden vrij ingedeeld.
Hoewel het paviljoen geen verdiepen heeft, werd het volume in twee lagen verdeeld, waarbij gebruik werd gemaakt van de verdiepingshoogten om daglichttoetreding te maximaliseren. De laatste stap in de conceptontwikkeling was de tektoniek van dragende wanden gecombineerd met de stedenbouwkundige inpassing.
Het materiaalgebruik bleef sober, dragende structuren in zichtbeton, pleisterwerk voor de afwerking van alle gevels behalve de westzijde in metselwerk.
De raamdetaillering in hout vertoont verdiepte insnijdingen die de dragende constructie een zwevend karakter meegeven.