school Kristus Koning Assumpta

interieur, leren, werken

school Kristus Koning Assumpta
ligging: Donderberg 28, 1120 Neder-over-Heembeek
klant: OZCS West-Brabant
periode: 2011-2012
budget: € 770.000 excl. btw/erelonen
medewerkers: Sofie Buggenhout, Roland Piffet, Tessy Vanmechelen
aannemer: Eagle construct nv
beeldmateriaal: Filip Dujardin
publicatie: edubuild awards

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met een snelle bevolkingsgroei en bijgevolg een gebrek aan huisvesting en scholen. In dat kader startten zij een capaciteitsuitbreiding in 2011 voor lagere scholen. Hun doel was op korte termijn containerklassen te bouwen en te openen op 1 september 2012.
Neder-Over-Heembeek, een randgemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft een hoge woondichtheid en een groot aantal scholen. De nieuwe basisschool bestaande uit 6 klassen met bijhorend sanitair moet gebouwd worden op de hoofdingang van een kleine campus met een Franstalige lagere school en een Nederlandstalige kleuterschool. Het terrein van 14m bij 12m sluit aan op 2 gemene muren en moet een brandweerdoorgang naar het binnengebied voorzien van 4m breedte op 4m hoogte. Ondanks de kleine footprint moet elke klas over twee nooduitgangen beschikken. Binnen deze strikte randvoorwaarden moet het hele bouwproces van ontwerp tot oplevering binnen 11 maanden gebeuren.
Het gebouw is eenvoudig en modulair opgevat. Een stapeling van klassen met een laterale circulatieruimte. Elke klas grenst met 1 zijde aan een buitengevel en heeft een sanitair gedeelte. Het gebouw is opgebouwd uit een staalconstructie gecombineerd met prefab vloerelementen, die toelaten te werken op het principe droogbouw. De afwerking is bewust ‘standaard’ gehouden met tegelvloeren en cassetten-plafonds. Ritme en kleur werd aangebracht door de mengeling van tegelkleuren en de variatie in breedte van de plafond-elementen.
De buitengevels, een industriële bardage, zijn voorzien van ronde koepelramen. Een verwijzing naar het speelse van een lagere school. Dit geeft een bijzonder egale natuurlijke lichtinval en verspreiding.